חיפוש
  • התפרצות

הברבור השחור של המאה ה- 21 | דורון מצא ואורית מצא


הקורונה היא ה'ברבור השחור' של המאה העשרים ואחת ומהווה נייר לקמוס לאופן ההתמודדות של חברות שונות עם האתגר. החברות האסיאתיות מצליחות לגייס את יסודות הפילוסופיה הפוליטית שלהן המבוססת על ערכי ההרמוניה והקולקטיב ומפגינות יכולת גמישות והסתגלות מהירים. לא כך היא המציאות אצל אלה המערביות שחשיבתן מבוססת על יסודות של קונפליקט וליברליזם שהתנהלותן לוקה בסרבול ואיטיות ועל כן משלמות מחיר אנושי יקר. ישראל נמצאת בתווך הרעיוני, כשהיא הולכת בדרכן של מדינות המזרח אבל נוקטת הדרגתיות. יכולתה להתמודד עם האתגר טמונה בהפעלת שרירי הגמישות, ההסתגלות והתנועה הטבועים בתרבות היהודית שיסודה בציווי האלוהי של "לך לך" המנחה אותנו להיפרד מתפיסות קודמות וממשקלות האתמול לשם הבטחת המחר.


המאמר המלא זמין בלשונית "מאמרים".


52 צפיות0 תגובות