התפרצות  تَفَشٍّ

אתגרי הקורונה בעדשה מגדרית 

דפנה הקר

פורסם: 28 מרץ 2020

מאמר קצר זה מבקש לערוך מיפוי ראשוני של ההיבטים המגדרים של משבר הקורונה, תוך שימת דגש על הנעשה בישראל. על סמך אינדיקציות ראשוניות, הולכות ומתבהרות שתי השלכות קשות על נשים, הנובעות מהסגר: פגיעה כלכלית קשה בגין פיטורים זמניים וקבועים; וחשיפה מוגברת לאלימות במשפחה. עם זאת, ישנה גם תקווה לביטויים של אבהות פעילה ושל סולידריות נמשכת בשדה הפמיניסטי. אתגרי הקורונה בעדשה מגדרית מהווים, עם כן, דוגמא להכרעות הערכיות הדרמטיות העומדות לפתחנו בטווח הקצר והארוך – בין המשך של משטר נאו-ליברלי שהמפקיר את המוחלשים לגורלם, לבין משטר רווחה המבטיח את קיומנו על בסיס אמפתיה וסולידריות.

דפנה הקר היא פרופסרה מן המניין בפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן וראשת התוכנית ללימודי נשים ומגדר עם NCJW, אוניברסיטת תל אביב.

לקריאת המאמר המלא ב-PDF