התפרצות  تَفَشٍّ

קורונה והמשפט הפלילי

בועז סנג'רו 

פורסם:17 אפריל 2020

לכאורה אין קשר הדוק בין המשפט הפלילי לבין הקורונה: הראשון קובע את האסור לאזרח ובעצם גם מגדיר את החירות שנותרה לו ושבה אסור לרשויות לפגוע, ולכן יש למעט ככל האפשר בשימוש בו; השני הוא נגיף שיש למצוא לו חיסון בהקדם האפשרי ובינתיים יש להשתדל שלא להידבק בו. אלא שבמציאות נוצרים קשרים הדוקים בין המשפט הפלילי – הן המהותי (דיני העונשין) והן הדיוני (הפרוצדורה) לבין הווירוס. חלקם חיוביים, כגון שחרור אסירים ועצורים; חלקם שליליים, כגון חקיקת איסורים חדשים, הארכת מעצרם של חשודים שהם (או עדים בעניינם) חולי קורונה והארכת מניעת המפגש עם סניגור של חשודים בעבירות ביטחון שהם (או עדים בעניינם) חולי קורונה. מכיוון שרוב שינויי החקיקה האחרונים אינם נחוצים, ומכיוון שגם משינויים הנחוצים זמנית לא תמיד קל להשתחרר, יש לקוות שבחלוף הקורונה לא נמצא עצמנו עם משפט פלילי לקוי עוד יותר מזה שליווה את חיינו ערב הקורונה.

פרופ' בועז סנג'רו, מומחה למשפט פלילי, מלמד במכללה האקדמית ספיר ובמרכז האקדמי למשפט ולעסקים ומייסד האתר
"ביקורת מערכת המשפט הפלילי"  <http://sangero.co.il> .

לקריאת המאמר המלא ב-PDF