תקנון כתב העת

כתב העת התפרצות הוא כתב עת אקדמי מקוון המאגד מאמרים המבוססים על מחקר רב תחומי, הנוגעים להתפרצות מגפת הקורונה. הפרסום בכתב העת נקבע בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של המערכת. 

כתב העת מפרסם מאמרי דעה קצרים (עד חמישה עמודים), המבוססים על מחקר אקדמי וכוללים הפניות למקורות מידע בפורמט אקדמי.

המערכת, והמכללה האקדמית ספיר(ע"ר) הנותנת את חסותה לכתב העת, אינן אחראיות לתוכן המאמרים. האמור במאמרים משקף את דעת המחברים בלבד. 

בעצם שליחת מאמר למערכת כתב העת המחבר מצהיר כי המאמר הינו מקורי, פרי עטו ובאחריותו.

זכויות היוצרים במאמרים שייכים למחברים/ות בלבד. המערכת לא משלמת ולא תשלם כל תמורה שהיא בעבור פרסום המאמרים.

בעצם שליחת המאמר המחבר/ת מאשר/ת כי המאמר יתפרסם ללא כל תמורה. 

המחבר/ת רשאי לפרסם מחדש את המאמר, תוך ציון והפניה לפרסום הקודם בכתב העת התפרצות תוך שימוש בכללי ציטוט מקובלים. 

המאמרים עוברים עריכה לשונית בסיסית בלבד והמערכת אינה אחראית לשגיאות הגהה.

חברות/י המערכת הנם סטודנטיות/ים במכללה האקדמית ספיר, ועבודתן/ם בכתב העת נעשית בהתנדבות.

עורכים ומייסדים: ד"ר הדס פלד וד"ר עמוס ישראל-פליסהואור

מערכת: לירז יפה, טלי אלון ודניאל צור