התפרצות  تَفَشٍّ 

כתב עת מקוון הדן בסוגיות הנובעות מהתפרצות מגיפת הקורונה העולמית

גרסת בטא - האתר בפיתוח

 

 התפרצות  تَفَشٍّ

התפרצות הנו כתב עת מקוון המאגד מאמרי דעה קצרים המבוססים על מחקר בתחומי דעת הנוגעים לשלטון החוק, כלכלה, זכויות הפרט, בריאות הציבור, איכות הסביבה, משילות, מערכות ציבור, תקשורת ומדיה, מזויות לאומיות ובינלאומיות.
כתב העת מספק במה לביקורת ולדעות רבגוניות שנועדו לקדם ולחזק את החברה, שלטון החוק והדמוקרטיה בהתמודדות ארוכת הטווח עם האתגרים העומדים בפנינו נוכח התפרצות מגפת הקורונה.

חיפוש